Költségátalány 

Az 1991. évi XLIX. törvény 46. § (7a) bekezdése szerinti költségátalányt – a követelés tőkeösszegének 0,5%-át, de legalább 5.000 Ft-ot és legfeljebb 40.000 Ft-ot – a felszámoló Raiffeisen Bank Zrt-nél kezelt 12042816-01730411-00300008 sz. bankszámlaszámára, felszámolás alatti cég nevének megjelölésével szíveskedjenek befizetni.

Behajthatatlansági nyilatkozat

A felszámolási eljárásokra vonatkozóan a regisztrációs díjat (a követelés összegének 1%-a, min. 5.000 Ft, max. 200.000 Ft) az illetékes Törvényszék Gazdasági Hivatala által kezelt elkülönített bankszámlára befizetni szíveskedjenek a bírósági ügyszámra hivatkozással.

Amennyiben a nyilvántartási díjat nem kívánják megfizetni a felszámolási eljárás során és követelésükről behajthatatlansági nyilatkozat kiállítását kérik, úgy a nyilatkozat kiadásának feltételét, a 2.000 Ft + 540 Ft ÁFA, összese 2.540 Ft összeget kérjük a Raiffeisen Bank Zrt. által kezelt 12042816-01730411-00100004 számlára átutalni, az adós társaság nevére hivatkozva.

Céltartalék

A hatályos Cstv. 26. § rendelkezései alapján az Adós köteles legalább 150.000 Ft céltartalékot képezni a felszámolási költségekre. A céltartalék megfizetését a Raiffeisen Bank Zrt. által kezelt 12042816-01730411-00400005 sz. számlájára teljesíthetik. A közleményben a beazonosíthatóság érdekében kérjük, tüntessék fel az adós társaság nevét.

BANKRUPTCY PROCEEDINGS

A csődeljárásokra vonatkozóan a regisztrációs díjat (a követelés összegének 1%-a, min. 5.000 Ft, max. 100.000 Ft) a Fej-Számoló Felszámoló Kft. Raiffeisen Bank Zrt. által kezelt 12042816-01730411-00200001 sz. elkülönített bankszámlájára szíveskedjenek befizetni, a csődeljárás alatt álló cég megnevezésével.

English